PRIORITETI        
           
           
           
LIVE ERTI ERTSHI BINA 18
20/30 TIFLISI    
           
           
LIVE QALTA SAXEEBI RKINIS LOGIKA
SAQARTVELOS PANOGI ANEGDOTEBIS RVEULI    
           
           
  QARTLI FILMEBI        
  RUSULI FILMEBI        
           
           

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Davit Berdzenishvili - Georgia's born

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Davit Berdzenishvili - Georgia's born

878