Babajana LOGO
TV
Sxva nanuka - December 16, 2020
16 Dec
2 091
Mtavari 9-ze -December 16, 2020
16 Dec
1 835
Dgis stumari - December 16, 2020
16 Dec
844
Mtavari 3-ze -December 16, 2020
16 Dec
1 220
Gamis mtavari - December 15, 2020
15 Dec
2 513
Mtavari 9-ze -December 15, 2020
15 Dec
1 357
Dgis stumari - December 15, 2020
15 Dec
507
Dgis stumari - December 15, 2020
15 Dec
643
Mtavari 3-ze -December 15, 2020
15 Dec
965
Wiwakebi - December 14, 2020
14 Dec
667
Mtavari bichebi - December 14, 2020
14 Dec
898
Mtavari 9-ze -December 14, 2020
14 Dec
1 538

Dgis stumari - December 14, 2020
14 Dec
550
Dgis stumari - December 14, 2020
14 Dec
583
Mtavari 3-ze -December 14, 2020
14 Dec
783
Mtavari aqcentebi - December 13, 2020
13 Dec
3 816
Post-factum - December 13, 2020
13 Dec
2 176
Mtavari moflioshi - December 13, 2020
13 Dec
1 051
Mtavari 3-ze -December 13, 2020
13 Dec
973
Didi ojaxi - episode 21 season2
12 Dec
1 528
Axali shabatis show - december 12, 2020
12 Dec
2 465
Mtavari debatebi - December 12, 2020
12 Dec
1 688
Mtavari shabats - December 12, 2020
12 Dec
1 870
Dgis stumari - December 12, 2020
12 Dec
636
Georgian Bread
GWK